GDPR Pravila o Privatnosti

Pravila o privatnosti od crvenakocka.com 

Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Vlasnik i kontrolor podataka

Intersectum

E-adresa za kontakt vlasnika: info@intersectum.com 

Vrste prikupljenih podataka

Među vrstama osobnih podataka koje ova aplikacija prikuplja sama ili putem trećih strana, postoje: adresa e-pošte, kolačići i podaci o upotrebi.

Cjeloviti detalji o svakoj vrsti prikupljenih osobnih podataka nalaze se u namjenskim odjeljcima ove politike privatnosti ili u određenim tekstovima objašnjenja prikazanim prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili ih, u slučaju podataka o upotrebi, automatski prikupiti tijekom korištenja ove aplikacije.
Ako nije drugačije naznačeno, svi Podaci koje zahtijeva ova aplikacija obvezni su i nepružanje ovih podataka može onemogućiti pružanje usluga ovoj aplikaciji. U slučajevima kada ova Aplikacija izričito navodi da neki Podaci nisu obvezni, Korisnici su slobodni ne komunicirati ove podatke bez posljedica na dostupnost ili funkcioniranje Usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji su osobni podaci obvezni mogu se obratiti vlasniku.
Bilo koja upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – putem ove Aplikacije ili vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova Aplikacija služi u svrhu pružanja Usluge koju zahtijeva Korisnik, uz bilo koju drugu svrhu opisanu u ovom dokumentu i u Pravilima o kolačićima, ako su dostupni.

Korisnici su odgovorni za bilo koje osobne podatke treće strane koji su dobiveni, objavljeni ili podijeljeni putem ove Aplikacije i potvrđuju da imaju suglasnost treće strane za davanje podataka Vlasniku.

Način i mjesto obrade podataka

Metode obrade

Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili neovlašteno uništavanje podataka.
Obrada podataka vrši se pomoću računala i / ili IT alata, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Osim vlasnika, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim vrstama odgovornih osoba koje su uključene u rad ove aplikacije (administracija, prodaja, marketing, pravna, administracija sustava) ili vanjskim stranama (poput treće- davatelji tehničkih usluga, dobavljači pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je vlasnik imenovao, ako je potrebno, za obrađivače podataka. Ažurirani popis tih stranaka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku.

Pravni temelj obrade

Vlasnik može obrađivati ​​Osobne podatke koji se odnose na korisnike ako se odnosi jedno od sljedećeg:

 • Korisnici su dali svoj pristanak u jednu ili više specifičnih svrha. Napomena: Prema nekim zakonodavstvima, vlasniku može biti dopušteno obrađivati ​​osobne podatke sve dok se korisnik ne usprotivi takvoj obradi („isključenje“), bez potrebe da se oslanja na pristanak ili bilo koju od sljedećih pravnih osnova. To se, međutim, ne odnosi kad god je obrada Osobnih podataka podložna europskom zakonu o zaštiti podataka;
 • davanje podataka potrebno je za izvršenje sporazuma s korisnikom i / ili za bilo koje predugovorne obveze istog;
 • obrada je neophodna radi poštivanja zakonske obveze koja podliježe vlasniku;
 • obrada se odnosi na zadatak koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih vlasniku;
 • obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa za kojima teži Vlasnik ili treća strana.

U svakom slučaju, vlasnik će rado pomoći da se razjasni specifična pravna osnova koja se odnosi na obradu, a posebno je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni uvjet ili uvjet potreban za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u operativnim uredima vlasnika i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu.

Ovisno o lokaciji korisnika, prijenos podataka može uključivati ​​prijenos korisničkih podataka u zemlju koja nije njihova vlastita. Da bi saznali više o mjestu obrade takvih prenesenih podataka, Korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži detalje o obradi Osobnih podataka.

Korisnici također imaju pravo saznati o pravnoj osnovi prijenosa podataka u zemlju izvan Europske unije ili u bilo koju međunarodnu organizaciju uređenu međunarodnim javnim pravom ili koju su osnovale dvije ili više država, poput UN-a, te o poduzetim sigurnosnim mjerama od strane vlasnika radi zaštite njihovih podataka.

Ako se dogodi takav prijenos, korisnici mogu saznati više provjerom odgovarajućih odjeljaka ovog dokumenta ili se raspitati kod vlasnika pomoću podataka navedenih u odjeljku za kontakt.

Vrijeme zadržavanja

Osobni podaci obrađivat će se i čuvati onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu za koju su prikupljeni.

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe povezane s izvršavanjem ugovora između vlasnika i korisnika čuvat će se dok se takav ugovor u potpunosti ne izvrši.
 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje takvih svrha. Korisnici mogu pronaći konkretne informacije u vezi s legitimnim interesima koje provodi Vlasnik unutar relevantnih odjeljaka ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.

Vlasniku može biti dopušteno zadržati Osobne podatke dulje vrijeme kad god je Korisnik dao pristanak za takvu obradu, sve dok se takav pristanak ne povuče. Nadalje, vlasnik može biti obvezan čuvati osobne podatke dulje vrijeme kad god to bude potrebno radi izvršenja zakonske obveze ili po nalogu tijela.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, osobni podaci će se izbrisati. Stoga se pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak i pravo na prijenos podataka ne mogu provesti nakon isteka razdoblja čuvanja.

Svrha obrade

Podaci koji se odnose na korisnika prikupljaju se kako bi se vlasniku omogućilo pružanje njegovih usluga, kao i u sljedeće svrhe: kontaktiranje korisnika, interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama, mapiranje analitike i topline te snimanje sesija.

Korisnici mogu pronaći daljnje detaljne informacije o takvim svrhama obrade i o određenim Osobnim podacima koji se koriste za svaku svrhu u odgovarajućim odjeljcima ovog dokumenta.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i koriste se sljedeće usluge:

 • Analitika
 • Kontaktiranje korisnika
 • Mapiranje topline i snimanje sesije
 • Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s njihovim podacima koje obrađuje vlasnik.

Korisnici posebno imaju pravo na sljedeće:

 • Povucite njihov pristanak u bilo kojem trenutku. Korisnici imaju pravo povući privolu tamo gdje su prethodno dali svoj pristanak na obradu njihovih Osobnih podataka. 
 • Prigovor na obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo prigovoriti obradi svojih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi koja nije pristanak. Dodatne pojedinosti nalaze se u posebnom odjeljku u nastavku. 
 • Pristup njihovim podacima. Korisnici imaju pravo saznati obrađuje li podatke Vlasnik, dobiti otkrivanje u vezi s određenim aspektima obrade i dobiti kopiju podataka koji se obrađuju. 
 • Provjerite i tražite ispravak. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost svojih podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravku. 
 • Ograničite obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, ograničiti obradu svojih podataka. U ovom slučaju, vlasnik neće obrađivati ​​njihove podatke u bilo koju drugu svrhu osim za njihovo pohranjivanje. 
 • Neka se njihovi osobni podaci izbrišu ili uklone na neki drugi način Korisnici imaju pravo pod određenim okolnostima zatražiti brisanje svojih podataka od vlasnika. 
 • Primite njihove podatke i prenesite ih na drugog kontrolora. Korisnici imaju pravo na primanje svojih podataka u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvedivo, na nesmetan prijenos na drugi kontrolor. Ova se odredba primjenjuje pod uvjetom da se Podaci obrađuju automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na pristanku Korisnika, na ugovoru čiji je Korisnik dio ili na predugovornim obvezama. 
 • Uložite žalbu. Korisnici imaju pravo podnijeti zahtjev pred svojim nadležnim tijelom za zaštitu podataka. 

Pojedinosti o pravu na prigovor na obradu

Kada se osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u izvršavanju službenog ovlaštenja dodijeljenog vlasniku ili u svrhu legitimnih interesa za kojima ga provodi vlasnik, korisnici se mogu usprotiviti takvoj obradi davanjem razloga koji se odnose na njihovu određenu situaciju opravdati prigovor.

Korisnici moraju znati da, međutim, ako se njihovi Osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu se u bilo kojem trenutku usprotiviti toj obradi bez davanja opravdanja. Da bi saznali obrađuje li vlasnik Osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, korisnici se mogu obratiti relevantnim odjeljcima ovog dokumenta.

Kako ostvariti ta prava

Svi zahtjevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti vlasniku putem podataka za kontakt navedenih u ovom dokumentu. Ti se zahtjevi mogu ostvariti besplatno, a vlasnik će ih riješiti što je prije moguće i uvijek u roku od mjesec dana.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Legalna radnja

Vlasnik osobnih podataka korisnika može koristiti u pravne svrhe na sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih radnji koje proizlaze iz nepravilne upotrebe ove Aplikacije ili povezanih Usluga.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da će se od vlasnika možda zatražiti otkrivanje osobnih podataka na zahtjev javnih vlasti.

Dodatne informacije o Korisnikovim osobnim podacima

Uz podatke sadržane u ovoj politici privatnosti, ova Aplikacija može Korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama ili prikupljanjem i obradom osobnih podataka na zahtjev.

Dnevnici sustava i održavanje

U svrhe rada i održavanja, ovaj Program i bilo koje druge usluge mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom aplikacijom (sistemski zapisnici) u tu svrhu koriste druge osobne podatke (poput IP adrese).

Podaci koji nisu sadržani u ovom pravilu

Više detalja o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku. Molimo pogledajte podatke za kontakt na početku ovog dokumenta.

Kako se postupa sa zahtjevima “Ne prati”

Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Da biste utvrdili poštuje li bilo koja usluga treće strane koju koristi poštivanje zahtjeva “Ne prati”, pročitajte njihova pravila o privatnosti.

Izmjene ovih pravila o privatnosti

Vlasnik zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku davanjem obavijesti svojim korisnicima na ovoj stranici i moguće unutar ove aplikacije i / ili – koliko je to tehnički i zakonski izvedivo – slanjem obavijesti korisnicima putem bilo kojih podataka za kontakt dostupno vlasniku. Preporučuje se često provjeravanje ove stranice, pozivajući se na datum zadnje izmjene naveden na dnu.

Ako promjene utječu na aktivnosti obrade izvršene na temelju pristanka Korisnika, Vlasnik će po potrebi prikupiti novi pristanak od Korisnika.